Konverzia SKK - EUR
 

   
EUROKALKULAČKA
 
 

 

Hagyari Kubovič & Partners

Kurz: 1 EUR = SKKKonverzný kurz

EUR <-----> SKK

Kurz: 1 USD = EURaktuálny kurz Európskej centrálnej banky

USD <-----> EUR

Kurz: 1 GBP = EURaktuálny kurz Európskej centrálnej banky

GBP <-----> EUR

Kurz: 1 CZK = EURaktuálny kurz Európskej centrálnej banky

CZK <-----> EUR

Kurz: 1 JPY = EURaktuálny kurz Európskej centrálnej banky

JPY <-----> EUR

Kurz: 1 CHF = EURaktuálny kurz Európskej centrálnej banky

CHF <-----> EUR

 

 

   
FAKTY
   
   
 

 

 
 

 

 
 

ZAVEDENIE EURA

Deň zavedenia eura na Slovensku je 1. január 2009.

KONVERZNÝ KURZ

Konverzný kurz bol stanovený 8.VII.2008 Radou EÚ na 1 EUR = 30,1260 SKK, čo je kurz zodpovedajúci centrálnej parite slovenskej kuruny v ERM II.

Konverzný kurz bude po zavedení eura základná hodnota na prepočet slovenskej koruny na euro.

EUROMINCE

2 euro1 euro50 centov 20 centov10 centov 5 centov 2 centy 1 cent

2 EURO1 EURO50 CENTOV20 CENTOV10 CENTOV5 CENTOV2 CENTY1 CENT

(ukážte na mincu a zobrazí sa národná strana mince, kliknutím získate zväčšený obrázok)

EUROBANKOVKY

5 euro10 euro 20 euro 50 euro

5 EURO10 EURO20 EURO50 EURO

100 euro200 euro 500 euro

100 EURO200 EURO500 EURO

(ukážte na bankovku a zobrazí sa rubová strana, kliknutím získate zväčšený obrázok)

EUROZÓNA

Predstavuje okruh krajín, ktoré spoločne používajú euro ako národnú menu. Aktuálne sú krajinami Eurozóny Belgicko, Cyprus, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko a Slovinsko, čo predstavuje 15 krajín.

DUÁLNE (DVOJITÉ) OCEŇOVANIE

V čase od 1.VII.2008 budú ceny označované v korunách aj v eurách (napr. v predajniach, na letákoch, účtoch, katalógoch). Ceny v eurách budú určené podľa konverzného kurzu. Duálne oceňovanie tak predstavuje vyjadrenie peňažných hodnôt (napr. tovarov a služieb) v korunách aj v eure súčasne. Do 31.XII.2009 bude duálne oceňovanie povinné, v ďalšom období je dobrovoľné, do júna 2010 je však odporúčané.

DUÁLNY OBEH

Krátke obdobie tzv. duálneho obehu bude trvať od 1.I.2009 do 16.I.2009. V období duálneho obehu musia byť predajcovia a poskytovatelia služieb pripravení prijímať platby v korunách aj v eurách, ale vydávať budú môcť iba eurá. Od 17.I.2009 bude možné platby realizovať výlučne eurom.

VÝMENA PEŇAZÍ

Bankovky bude možné vymieňať do 31.XII.2009 vo všetkých komerčných bankách. Mince sa budú dať vymeniť iba do konca júna 2009. Národná banka Slovenska však bude vymieňať bankovky bez časového obmedzenia a mince do júna 2013.

Najjednoduchším spôsobom však bude „automatická“ konverzia peňažných prostriedkov uložených na účtoch v bankách. V tomto prípade postačuje kedykoľvek pred dňom prechodu na euro (pred 31.XII.2008) vložiť hotovostné prostriedky na existujúci účet v banke, prípadne si zriadiť účet nový, a banka všetky prostriedky na účte prevedie (prepočíta podľa konverzného kurzu) na euro.

POUŽÍVANIE PLATOBNÝCH KARIET

Používanie platobných kariet výrazne zjednoduší platenie po prechode na euro. Používaním platobných kariet na bezhotovostné platby (platby za tovar v obchode, a pod.) sa občan vyhne akýmkoľvek problémom spojeným s prepočítavaním eurobankoviek a euromincí pri hotovostných úhradách.

Ďalšou výhodou používania kariet je odbúranie problému nosenia veľkého množstva mincí, ktorý spôsobujú vysoké nominálne hodnoty euromincí a absencia eurobankoviek v týchto (nižších) nominálnych hodnotách.

ZAOKRÚHĽOVANIE

Sumy v korunách sa zaokrúhlia na najbližší eurocent. To znamená, že po prepočítaní konverzným kurzom sa výsledné sumy v eurách budú zaokrúhľovať na dve desatinné miesta podľa matematických pravidiel. Pokiaľ výslednú sumu tvorí viacero peňažných položiek, zaokrúhľuje sa konečná hodnota. Pri niektorých tovaroch a službách sa budú sumy zaokrúhľovať na viac ako dve desatinné miesta (napr. benzín, plyn, elektrina, cena prevolanej minúty u mobilného operátora), čím sa má vzhľadom na veľké jednotkové množstvá predísť neúmerným stratám či už na strane odberateľov alebo poskytovateľov/predajcov.

HARMONOGRAM PRIJATIA EURA NA SLOVENSKU

III-IV/2008 > predpoklad stanovenia novej centrálnej parity ERM II (ERM II predstavuje Mechanizmus výmenných kurzov pre krajiny EÚ, ktoré nie sú členmi Eurozóny)

V-VI/2008 > hodnotenie pripravenosti a rozhodnutie Rady EÚ o zrušení výnimky a vstupe Slovenska do Eurozóny (o plnom členstve v Hospodárskej a menovej únii)

8.VII.2008 > stanovenie konverzného kurzu SKK – EUR (slovenská koruna – euro)

VII/2008-XII/2009 > povinné duálne oceňovanie, do VI/2010 odporúčané duálne oceňovanie

XII/2009 > prispôsobenie bankomatov a iných zariadení prijímajúcich mince a bankovky

1.I.2009 > vstup do Eurozóny (prechod na Euro)

1.I.-16.I.2009 > duálny obeh

od 17.I.2009 > možnosť platenia výlučne novou menou Euro

ĎALŠIE FAKTY OHĽADOM ZAVEDENIA EURA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Zmluvné vzťahy obsahujúce údaje v slovenských korunách zostanú v platnosti aj po zavedení eura.

Okrem účtov v bankách sa na euro podľa konverzného kurzu prepočítajú aj korunové peňažné hodnoty používané v úverových produktoch, akreditívoch, zárukách a šekoch.

Na euro sa budú musieť prepočítať aj hodnoty základného imania spoločností, vkladov spoločníkov, hodnoty akcií, a pod..

 

 
 

 

 
   

Vaša reklamaVaša reklamaVaša reklama
MicroTop
zmluvy.skBanks.SKAgenda.SKwww.videohry.skKonverzia.SKpArch